Thông tin về loài rắn ráo trâu

Thông tin về loài rắn ráo trâu

Rắn ráo trâu (hổ trâu, hổ hèo, hổ trâu) là loài rắn lành, không có móc nọc độc, cỡ lớn dài khoảng 2 – 2,5m. Lưng màu xám nâu từ nửa thân phía sau...