Số lượng và phối trí số vật nuôi trong chuồng

Trong điều kiện nuôi bán hoang dã: Có thể nhốt chung nhiều lứa tuổi trong một ngăn chuồng bán hoang dã. Rắn được 2 tháng tuổi thì có thể thả vào chuồng nuôi tập trung. Trong điều kiện nuôi nhốt trong ô chuồng dạng hộp hoặc tầng: Phối trí số lượng rắn theo các loại chuồng theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của rắn ráo trâu theo bảng sau

Phối trí số lượng rắn ráo trâu theo diện tích ô chuồng và theo giai đoan sinh trưởng, phát
triển của rắn

Giai Đoạn
Tháng (DL)
Khoảng
thời gian
(tháng)
Diện tích
chuồng
Số lượng
Trọng lượng/
cá thể
 Tuổi rắn
Ghi chú
Động dục,
giao phối
 t1 - t2
 2 tháng
3 x 3m
 10-15 con/ô
 1,2 - 1,5 kg
 > 1 năm
 Tỷ lệ phối
đực: cái = 2:8
Mang thai,
Đẻ
 t3 - t5
 2-3 tháng
50 x 50cm
 1con/ô      
Ấp trứng
 t5 - t6
 1-1,5 tháng
 40x40cm
hoặc
40x30cm
 150-160 trứng
/thùng
    Thùng xốp
Rắn mới nở,
rắn giống
 t7 - t8
 1 tháng
 1x1m  10-30 con/ô
    Sau 1 tháng,
tách con
lớn/nhỏ ra
riêng
Rắn 3 tháng
tuổi
 t9 - t11
 3 tháng
 50 x 50cm
5 con/ô
     
Rắn 4 tháng
tuổi
   8-9 tháng
 50 x 50cm
 2 con/ô
     
Rắn 1 năm
tuổi
   5 tháng
 50 x 50cm
 1 con/ô     Nuôi thương
phẩm hoặc
sinh sản
 

Chú ý: Quan sát và nhận biết rắn đực, cái để bắt cho phối giống, hoặc bán giống. Theo kinh nghiệm của cơ sở nuôi:
 - Rắn đực: Đầu to, đuôi dài, phần từ hậu môn về phía đuôi thon đều
 - Rắn cái: Đầu nhỏ, đuôi ngắn, phần từ hậu môn về phía đuôi thắt lại
Tin liên quan