Số lượng và phối trí số vật nuôi trong chuồng

Số lượng và phối trí số vật nuôi trong chuồng

Trong điều kiện nuôi bán hoang dã: Có thể nhốt chung nhiều lứa tuổi trong một ngăn chuồng bán hoang dã. Rắn được 2 tháng tuổi thì có thể thả vào...

Thức ăn cho rắn

Thức ăn cho rắn

Rắn ăn chủ yếu là những loại thức ăn giàu chất đạm như: Cóc, ếch, nhái, chuột, gà, vịt con, trứng ấp hỏng, thịt các loại. Cho rắn ráo trâu ăn...