Cách phân biệt rắn đực và rắn cái

ta nhận biết rắn đực, rắn cái ở các đặc điểm sau:
+ Đầu con đực có đặc điểm : Đầu to hơn đầu con cái.
+ Có đuôi dài hơn con cái, nhưng nhỏ.
+ Chạm vào thân con đực sẽ gồng lại rắn chắc hơn con cái.
+ Nhìn lên lưng con đực sẽ thấy những sọc dọc trên đường sưong sống. Con cái thì không có
Tin liên quan