Cách giữ ấm cho rắn giống vào mùa đông

Cách giữ ấm cho rắn giống vào mùa đông

Thời gian sinh sản của rắn

Rắn đẻ nhiều vào những tháng 8,9,10, tùy vào độ tuổi, rắn đẻ trung bình mỗi lứa từ 13 trứng trở lên. Còn những con rắn già tuổi hơn có thể đẻ trên...

Cách phân biệt rắn đực và rắn cái

Cách phân biệt rắn ráo trâu đực và rắn ráo trâu cái

Viêm phổi rắn ráo trâu

rắn ráo trâu bị ghẻ, lở loét ở trên lưng, bị phổi. Sau 1 tháng thì chết. Cầm dốc lên thấy chảy nước ra, có chất nhầy và máu, mổ ra thấy phổi bị...